REGULAMIN MOBILNEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH "REEL-BIKE"

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działalność Mobilnej Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych "Reel-Bike" prowadzona jest przez firmę „Reel" Marek Rechlecki, z siedzibą w Sławkowice 257, 32-020 Wieliczka, NIP 7542513900.
2. Wypożyczane rowery elektryczne wraz z bateriami, jak również akcesoria (kaski, kamizelki odblaskowe, foteliki rowerowe, oświetlenie rowerowe, zapięcia zabezpieczające, sakwy i kosze, ładowarki, pompki, zestawy naprawcze, bagażniki do przewożenia rowerów), a także strona internetowa www.reel-bike.pl są własnością firmy "Reel" Marek Rechlecki.
3. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady wypożyczania i użytkowania rowerów, jak również zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Mobilnej Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych „Reel-Bike".ZASADY WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH I AKCESORIÓW

1. Wypożyczenie roweru i akcesoriów następuje zgodnie z niniejszym Regulaminem i aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie www.reel-bike.pl, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a Wypożyczającym.
2. Rowery i akcesoria dostarczane w miejsce wskazane przez klienta należy odpowiednio wcześnie (co najmniej 24 h przed realizacją) zarezerwować telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego zawartego na stronie www.reel-bike.pl. Rezerwację można uznać za dokonaną, dopiero po jej potwierdzeniu przez Wypożyczalnię.
3. Wypożyczenie i zwrot roweru i akcesoriów odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta lub w Wypożyczalni (Sławkowice 257). Dowóz roweru do Klienta, jak również odbiór z miejsca wskazanego przez Klienta jest dodatkowo płatny i kosztuje 2 zł/km licząc od i do Wypożyczalni (Sławkowice 257). Transport poza granicami Polski - do uzgodnienia.
4. Aby wypożyczyć rower i akcesoria należy spełnić następujące warunki:
a) przedstawić aktualny dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy;
b) złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia roweru wraz z akcesoriami, oświadczając jednocześnie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu;
c) być osobą pełnoletnią i trzeźwą (w przypadku osoby niepełnoletniej możliwe jest wypożyczenie roweru wraz z akcesoriami, tylko i wyłącznie w obecności i za zgodą opiekuna prawnego, który staje się stroną umowy);
d) dokonać płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem (najpóźniej do dnia wypożyczenia) z góry za całość usługi naliczonej wg cennika;
e) w przypadku wypożyczenia roweru Greyp G6.2 Ekspert wpłacić 200 zł kaucji;
5. Jeżeli pracownik Wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
6. Rower i akcesoria należy zwrócić w terminie umówionym i opłaconym. O chęci przedłużenia terminu zwrotu roweru i akcesoriów należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem tel. +48 514 393 716. Przedłużenie okresu wypożyczenia będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy rower nie będzie zarezerwowany przez innego Klienta. Zwrot roweru i akcesoriów po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.
7. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Klienta uprawnionym do tego organom - Policja, Straż Miejska itp.)
8. Jeżeli Klient na własne życzenie skróci okres wypożyczenia, środki za wynajem nie zostaną zwrócone.
9. Wypożyczany rower i akcesoria są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do Wypożyczalni.
10. Za wady ukryte roweru i akcesoriów Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
11. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
12. Dodatkowym wyposażeniem każdego roweru jest zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci zapięcia. Za jego pomocą Klient powinien zabezpieczać rower przed kradzieżą w okresie wypożyczenia.
13. W przypadku wypożyczenia na dłuższy okres, wymagający przechowywania roweru przez noc, klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia roweru na własny koszt.OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
b) przestrzegania instrukcji przekazanej przez pracownika Wypożyczalni;
c) korzystania z rowerów wyłącznie dla użytku osobistego, w celach niekomercyjnych, jak również zaniechania używania rowerów w zawodach sportowych;
d) przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
e) niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi Wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu; 
f) zaniechania samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części bez zgody pracownika Wypożyczalni (dopuszcza się możliwość naprawy drobnych usterek, jednak wyłącznie za zgodą pracownika Wypożyczalni i na własną odpowiedzialność);
g) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego (wg kosztu naprawy oszacowanego przez pracownika Wypożyczalni);
h) pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży wypożyczonego sprzętu (wg cen rynkowych na dzień, w którym zdarzenie miało miejsce);
i) niezwłocznego powiadomienia Policji i pracownika Wypożyczalni o kradzieży wypożyczonego roweru;
2. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i akcesoria od chwili wypożyczenia do czasu jego zwrotu.
3. Osoba wypożyczająca rower i akcesoria ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody (w tym kradzież i zagubienie) od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
4. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
5. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów przez Klienta.
7. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń, powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
8. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.


Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2018 r.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem